White Glass

ไวท์กลาส

คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตกแต่งอย่างทันสมัยเพียงผู้เดียว เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมโลกของการตกแต่งอย่างไม่เคยหยุด พัฒนาในทุกด้าน

separator blue
 
 
วันนี้, ไวท์กลาส คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตกแต่งอย่างทันสมัยเพียงผู้เดียว เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมโลกของการตกแต่งอย่างไม่เคยหยุด พัฒนาในทุกด้าน
Today, White Glass is very expert glass decorates modernly. We step to go to in fron of fully the world of the decoration neverly stops to development.
กระจกหรู กระจกดีไซน์ กระจกตกแต่ง ภาพลักษณ์พิเศษ เฉพาะตัว เปล่งแพรวพราว รื่นรมย์ ร่าเริง หรูหรา สง่างาม แพรวประกาย ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนไปตามแสง ทุกช่วงเวลาแห่งวัน เติมอารมณ์ ให้บ้านมีชีวิต
Luxury mirror, Decorative glass Special image, Exclusive Glow, Delightful, Jovial Luxurious, Elegant, Sparkle Do not stop, Switch to light Every moment of the day, Fill the mood, Give home a living.

ติดต่อสอบถามเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ที่ประกอบธุรกิจนี้มายาวนานด้วยความมั่นคง รับรองว่าบ้านของคุณ จะทั้งสวย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน

 
Line @whiteglass
โทร 081 649 9650
 
 • กระจกตกแต่ง สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามต้องการ
 • ไม่ว่าจะเป็น ประดับผนังแทนภาพเขียน แทนม่านบังตา
 • ฉากกั้นแยกส่วน โคมไฟ ชิ้นส่วนประกอบเครื่องเรือน
 • กระจกเงา กล่อง ของตกแต่งบ้าน ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
 • หรือแม้แต่เหล็กดัดประตูหน้าต่างแบบมีลักษณะพิเศษ
 • แต่ควรเลือกชนิดวัสดุหรือเทคนิคการผลิตให้เหมาะสม
 • และเนื่องจากกระจกตกแต่งจะสามารถให้อารมณ์
 • ความรู้สึกที่แตกต่างกันได้อย่างไม่จำกัด ในการออกแบบ
 • จึงต้องคำนึงถึงบุคลิกลักษณะ ของผู้เป็นเจ้าของ
 • บรรยากาศที่ต้องการ ลักษณะประเภทของกิจการ
 • สถาปัตยกรรม การตกแต่งทั้งภายในและภายนอก
 • ตัวอาคาร รวมไปถึงภูมิสถาปัตยกรรม หรือ ภูมิประเทศ
 • และอาจรวมไปถึงศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ซึ่งจะส่งผลถึง
 • ภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเลือกใช้วัสดุผลิต
 • และประเภทของกระจกตกแต่ง ได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • Decorated glass can be anything you want.
 • Not for anything decorate the walls instead of paintings instead of blinds.
 • Partition screens lamp furniture components.
 • Mirror box home decoration little piece.
 • Or even Curved steel doors and windows style have special character.
 • Should select material type or manufacturing techinque appropriate.
 • And because the decorative glass can be emotional.
 • Feeling to different unlimited to design.
 • So that consider individuality Of the owner.
 • Atmosphere required style nature of the business.
 • Architecture decoration both inside and Outside.
 • Building including architecture or landscape.
 • And may include Science of Feng Shui this will result.
 • Image will happen include selection use production materials.
 • And style of decorative glass perfect appropriately.
ที่ไวท์กลาส, พร้อมไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน ทั้งลักษณะทางสถาปัตยกรรมโครงสร้างของอาคารงานตกแต่งภายใน และลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมในยุคต่างๆ จิตวิทยาในการมองเห็น และรับรู้เทคนิคการผลิต และติดตั้งกระจกตกแต่งทุกรูปแบบ ทั้งอดีตและปัจจุบัน
At White Glass, it’s fully go to with the personnel experts in everthing. Both of way architecture structure character of a building, the work has interior decoration and the particularities of the art objects in all ages. The psychology in the staring sees and acknowledge production technique and set up the sheet glass decorate every both of past to present.
ที่ไวท์กลาส, ทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน เพื่อจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คือ กระจกตกแต่งคุณภาพสูง ที่มีบุคลิกลักษณะพิเศษ ให้ภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาคารที่พักอาศัยและผู้เป็นเจ้าของ...โดยแท้จริง
At White Glass, We go to advance fully for distinct goal is the glass decorates high qulity at has special personnality. Give good image building, homestead building and person is owner…Truly