ช่องแสง Skylight (Stained Glass)

โดม / สกายไลท์ Dome / Skylight
โดมสเตนกลาส Dome Stained Glass
กรกฎาคม 30, 2016
มาแต่งช่องแสงบน ให้มีชีวิตกันดีกว่า