กลาสบล็อค

โคม
August 17, 2016
ประตู
August 17, 2016

กลาสบล็อค


คืองานกระจกที่ทำขึ้นแบบสำเร็จรูป ไม่ต้องนำไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่นโคมไฟ กลาสบล๊อคเป็นต้น สามารถนำไปประดับตกแต่งได้ทุกๆส่วนของอาคารตามความต้องการ

สินค้าสำเร็จรูป
FINISHING PRODUCTS

สินค้าในกลุ่ม FINISHING PRODUCTS