ผ้า ( Fabric )

ผ้า คือ สิ่งที่ได้จากการนำวัสดุธรรมชาติ หรือ วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาสาน หรือ ทอจนเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ฝ้าย ใยไหม ไนลอน เป็นต้น, ประโยชน์ของผ้า คือ การนำมาตัดเย็บเป็น เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องใช้ประเภทผ้าต่างๆ และในด้านอื่นๆ เช่น การตกแต่งสถานที่ เป็นต้น. วัสดุหลักใช้ในการผลิตผ้า ได้แก่ วัสดุจาก สัตว์, วัสดุจากพืช, แร่ธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์เคมี...
* เทรนดี้กลาส บาย ไวท์กลาส รับพิมพ์ลาย, แคนวาสพิมพ์ลาย บนวัสดุผ้า...
Fabric is what is derived from natural materials or Synthetic material or woven into homogeneous such as Cotton, Silk, Nylon etc. The benefits of cloth are bring to sewing as a garment, The Appliance others Fabric type and on the other side such as Decorating a place etc. The main materials used in Fabric production include Animal Material, Plant Material, Natural Mineral and from Chemical Synthesis.
* TRENDY GLASS by WHITE GLASS to printed, Printed Canvas on Fabric Material.