ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ( Finishing Products )

เป็นงานกระจกที่ผลิตขึ้นมาแบบสำเร็จรูป โดยไม่ต้องนำไปประกอบกับวัสดุอื่นใดทั้งสิ้น ซึ่งสามารถทำเป็นสินค้าสำเร็จรูปในแบบต่างๆ ตามความต้องการของ ลูกค้า ที่ง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน และพร้อมที่จะนำไปติดตั้งได้เองใน ทันที, เหมาะกับงานที่จะนำไปประดับตกแต่งในทุกส่วนของห้อง อาคาร และ บ้านเรือน เพื่อให้เกิดความสวยงามในแต่ละพื้นที่ของสถานที่นั้นๆ ... สินค้าใน กลุ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีดังนี้ :
-> โคมไฟสำเร็จ
-> กลาสบล็อคสำเร็จ
-> ประตูและช่องแสงสำเร็จ

Is a glass job to produced ready made type, by no need to take it assemble with any other materials. So can be made the Finishing Products in others style, The customer needs easy to use, no hassles to use and be prepared to installed it immediately, suitable with the job to decorate in every part of Rooms, Building and House, to be beautiful in each area of ​​The Place.

Products in Finishing Products Group are the following :
-> Lighting Fixtures Success
-> Glass Block Success
-> Doors and Light Gap Success

See More

โคมไฟสำเร็จ ( Lighting Fixtures Success )

กลาสบล็อคสำเร็จ ( Glass Block Success )

ประตูและช่องแสงสำเร็จ ( Doors and Light Gap Success )