Bevel Decor Glass

กระจกเจียรนัย

เป็นการนำกระจกใสสีต่างๆ มาแปรรูปด้วยวิธีการเจียรขอบมุม เพื่อเพิ่มการ หักเหของแสง ซึ่งมีหลายรูปแบบ

separator blue
เป็นการนำกระจกใสสีต่างๆ มาแปรรูปด้วยวิธีการเจียรขอบมุม เพื่อเพิ่มการ หักเหของแสง ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น เจียรริมเหลี่ยม เจียรริมกลม เจียรปลี และ อื่นๆ ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของคุณ งานเจียรกระจกจะช่วยสร้างมิติให้บ้านดู สะดุดตายิ่งขึ้น เป็นการผลิตชิ้นงานที่โดดเด่นแต่ลงตัวกับสไตล์ของคุณ, เหมาะกับงานการตกแต่งที่ต้องการ ความสะดุดตา และ มีมิติ ดูแปลกใหม่ หรือ ประกอบกับเครื่องเรือน เช่น ประตู หน้าต่าง เป็นต้น
Is leading others Clear Glass to be processed with method the angle grinding, to increase the refraction of light, which has others style such as Grinding edge, Grinding round, Grinding blossom and others, depend on your needs, Glass grinding will help create a home dimension more eye-catching, to be the production work piece that outstanding but the perfect with your style, suitable with the job to the decor needs attention and dimension, look exotic or assemble with the furniture such as Doors, Windows etc.

ติดต่อสอบถามเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ที่ประกอบธุรกิจนี้มายาวนานด้วยความมั่นคง รับรองว่าบ้านของคุณ จะทั้งสวย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน

 
Line @whiteglass
โทร 081 649 9650