ไวนิล / พลาสติกประเภทหนึ่ง ( Vinyl )

ไวนิล เป็น พลาสติกประเภทหนึ่ง หรือ โพลีเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่ได้มา จากการคิดค้นและพัฒนาสูตรผสมระหว่าง พีวีซี ( PVC : PolyvinylChloride ) คุณภาพสูง และสารเพิ่มประสิทธิภาพหลายชนิด อาทิเช่น สารเพิ่มความ ทนทานต่อสภาวะอากาศ (Complex Stabilizer), และสารเสริมสภาพอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนผสมพิเศษ และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ประเภท, ไวนิล มักถูกใช้ในการผลิตสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงน้อยกว่า อาทิเช่น ป้ายโฆษณา ไวนิลต่างๆ ซึ่งค่อนข้างถูกใช้งานอย่างแพร่หลายใน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และงานอื่นๆ เป็นต้น...
* เทรนดี้กลาส บาย ไวท์กลาส รับพิมพ์ลาย, แคนวาสพิมพ์ลาย บนวัสดุไวนิล
Vinyl is a type of plastic or Synthetic polymers one type, derived from the invention and to develop mixing formula between High quality PVC and many additives such as increased durability weather conditions, and other additives, to get extra ingredients, and can be used in a variety of types, Vinyl it is often used in the manufacture of products requiring less strength such as Billboards, Others Vinyl. Which is quite widely used. Print media and other businesses.
* TRENDY GLASS by WHITE GLASS to printed, Printed Canvas on Vinyl Material.