กระจกเงาสี ( Colour Mirror Glass )

กระจกเงาสีต่างๆ เกิดจากการนำ กระจกสีชา สีบรอนซ์ หรือ สีชาดำ ไป เคลือบด้วยชั้นเงินในแบบเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดภาพสะท้อนที่ด้านหลังกระจก ที่เรามองผ่านสีของกระจกที่ถูกนำไปเคลือบ ทำให้กระจกสีกลายเป็น กระจกเงาชา เงาทอง และเงาชาดำ, และสามารถเลือกนำไปออกแบบ และใช้ ในการประดับตกแต่งอาคารให้เกิดบุคลิกที่น่าสนใจ...
Others Colour Mirror Glass cause of bring a glass of tea, bronze or black tea bring a glass of bronze or black tea go to the glaze with silver in same pattern, this creates a mirror image on the back of the mirror, we looked through the color of the glass to be coated, make glass mirror become a mirror, tea, shiny gold and black tea shade, and can choose to design and used to decorate the building to create interesting personalities.