กระจก ( Glass )

แก้ว เป็นวัตถุโปร่งใส เนื้อใสสะอาด มีความเป็นมันแวววาวสุกใส, แก้วเป็น สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซด์ มีลักษณะโปร่งตาและมีความ เปราะในตัวเอง. เอเอสทีเอ็ม เป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กล่าวว่า แก้ว คือ วัสดุที่เป็นสารอนินทรีย์ต่างๆ มาเผาให้ถึงจุด ละลายที่อุณหภูมิสูง และเมื่อเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเป็นของแข็งโดยไม่ ตกผลึก...
* เทรนดี้กลาส บาย ไวท์กลาส รับพิมพ์ลาย, แคนวาสพิมพ์ลาย บนวัสดุแก้ว...
Glass is a Transparent texture, clear texture, brilliant gloss, Glass is a Silica compounds with Metal oxide has look Eyesight and has Fragility be self. ASTM (American Society for Testing and Materials) It is a professional association of science and technology say that Glass is a The material is others Inorganic Compound, Burn to the point dissolve at high temperature and when cool time come down will become solid without crystallization.
* TRENDY GLASS by WHITE GLASS to printed, Printed Canvas on Glass Material.